Kunst onder de sloot…

Jun 8, 2023


Ik hoor iedereen al denken: wat bedoelt hij daar nu weer mee? Nou, onder de sloot is eigenlijk een beetje een populaire benaming voor het gebied beneden de grote rivieren. En de reden dat ik deze titel koos heeft alles te maken met een artikel dat ik de afgelopen week in de krant las.

Het was een opinie stuk over het Vincent van Gogh museum in het bijzonder en het museumplein in Amsterdam in zijn algemeenheid. De schrijver van het opiniestuk vroeg zich af waarom dit museum zich in Amsterdam bevond, terwijl het leven van van Gogh in Nederland zich grotendeels had afgespeeld in Noord-Brabant. Nu gaat het mij niet zozeer om de verplaatsing van een museum, maar de opmerking in het artikel dat de gehele subsidie voor het Museumplein in Amsterdam net zo veel was als de totale subsidie voor de provincie Noord-Brabant, triggerde mij wel.

Allereerst moet ik zeggen dat ik geen voorstander ben van Calimero gedrag, ook niet als het gaat over de verdeling van gelden voor Kunst en Cultuur. Nederland is dusdanig klein in vergelijking met het wereldtoneel, dat een voorstelling of museum bezoeken in de Randstad geen obstakel hoeft te zijn. Maar het valt me wel op dat de Raad van Cultuur zelf al jaren pleit voor een meer evenwichtige verdeling van subsidies, maar dat dat keer op keer toch weer in het voordeel van de Randstad uitpakt. Ik geloof dat maar een kleine 20% van de gelden buiten de Randstad wordt toebedeeld. Als ik ernaast zit, please, let me know.

Als ik binnen mijn vakgebied van musical en muziektheater kijk naar het aandeel van de opleiding van Fontys hier in Tilburg bijvoorbeeld, dan mag je gerust stellen dat de kwaliteit van de afgestudeerden tot ver in Europa reikt. En dan is het vreemd dat al het subsidiegeld voor niet commerciële werkplaatsen in dit genre, bijna alleen maar in Amsterdam landt. Ooit hadden we hier de Nederlandse Musicaldagen, maar die zijn door gebrek aan fondsen al na 2 jaar gesneuveld.

Jammer…