Lezen, luisteren of allebei??

Jun 15, 2023


Op het eerste gezicht misschien een wat rare titel. Als ik nu schrijver was, zou het kunnen gaan of je een gewoon boek moet kopen of een luisterboek. Maar ik ben natuurlijk muzikant en dan gaat het dus over muziek. Muziek lezen of muziek luisteren?

De reden dat ik met deze titel kom, is een artikel van mijn oud collega Jan van den Eijnden over dirigenten en harmonie/fanfare orkesten. Jan pleit o.a. voor meer waardering voor de docent/dirigent. Een pleidooi waar ik me op zich prima in kan vinden. Zeker gezien mijn janrenlange ervaringen bij een jeugdharmonie.

Sinds ruim een jaar sta ik zelf ook weer voor een harmonie orkest, en met veel plezier. En precies wat Jan aanhaalt in zijn artikel, is waar ik ook nog wel mee worstel. En dat heeft alles te maken met het feit, dat ik de afgelopen jaren eigenlijk hoofdzakelijk project orkesten heb gedirigeerd bestaande uit professionals en/of zeer goede amateurs. Dan ben je niet bezig met het instuderen an sich, maar meer met het uiteindelijke klankresultaat. Een heel andere manier van werken dan nu.

Dus ben ik inmiddels weer veel bewuster bezig met de diverse manieren van het instuderen van een stuk. Omdat ik naast dirigent ook arrangeur ben voor dit orkest, ben ik tijdens het schrijven al bezig met bedenken of het speelbaar is voor bepaalde groepen, en of het muzikaal ook voldoende tot uitdrukking komt. Dat helpt zeker bij een repetitie, maar dan nog steeds komt het ook neer op de nodige didactische en pedagogische vaardigheden van een dirigent.

En dan kom ik uiteindelijk tot de titel van deze blog. Ik maak mijn arrangementen altijd in Cubase. Een programma waarbij er ook meteen een redelijke goede geluidsopname in MIDI tot stand komt. Dat doe ik zodat de muzikanten een luistervoorbeeld hebben. Heel vaak merk ik namelijk dat amateurmuzikanten bovengemiddeld focussen op het lezen van de noten op papier (of tablet) en veel minder op hoe het moet gaan klinken. En juist het luisteren kan naast het lezen enorm helpen bij het instuderen. Bijvoorbeeld bij mijn arrangement in het filmpje hiernaast.