Moeilijke tijden…

Sep 22, 2022


Het komt niet vaak voor dat ik met een daadwerkelijk dubbel gevoel achter mijn laptop zit om mijn blog te schrijven. Mijn vaste lezers weten dat ik steevast een lans breek voor de kunst- en cultuursector en niet zelden reclame maak voor het theater. Maar nu geeft me dat toch een dubbel gevoel. En dat komt door het besef, dat de huidige economische omstandigheden het wel heel erg moeilijk maken om nog geld over te houden voor de leuke dingen in het leven. Als de dagelijkse maaltijd en het letterlijk brandend houden van je kachel, een issue zijn geworden, dan kan ik niet verwachten dat je zomaar de nodige tientjes opzij legt om naar het theater te gaan.

Maar ja, mijn maaltijden en mijn verwarming zijn ook weer afhankelijk van het feit dat er toch nog mensen zijn die die keuze wel kunnen maken. Dus aan wie richt je dan je boodschap in een blog?? De gevolgen van de inflatie en de energiecrisis zijn dermate ingrijpend, dat je bijna niet kunt overzien tot waar die gevolgen reiken. Ik kan daarom alleen maar hopen dat de overheid verder kijkt dan ieders neus lang is. Dat het niet alleen gaat om de primaire levensbehoeften, maar ook om de secundaire, en tertiare en de…….

Dat kan volgens mij maar op een manier, en dat is van laag tot hoog de nodige bestaanszekerheid bieden. En dat begint bij het herstellen van koopkracht en het invoeren van een energiekosten plafond. Maar daar eindigt het niet. Dat is pas het begin. En dat zal niet eindigen, tot duidelijk is geworden dat waarde meer is dan de hoogte van een prijskaartje. En dat alles van die waarde dusdanig kwetsbaar is, dat het beschermd dient te worden. Door een overheid die geld niet ziet als een doel op zich, zoals winst en marktwerking, maar als middel om vele mooie dingen in het leven te realiseren en te beschermen. Alleen op die manier kunnen Kunst en Cultuur overleven in tijden als deze. En ja, dat is dan toch weer een pleidooi voor die mooie sector waar ik nog heel lang een boterham in hoop te verdienen !!

Ter illustratie hiernaast een compilatie van mijn eerste musical uit betere tijden. En een stukje reclame voor de eerstkomende productie. Voor diegene die het niet willen missen, maar het geld voor de entree wel kunnen missen.